İş Akdinin Feshi Konusunda İstanbul Ticaret Üniversitesi İçin Tez Yazan Yerler

Tez hazırlama merkezleri, fiyatları, aşamaları, örnekleri, nasıl yapılır, yazdırma ve danışmanlık

İş Akdinin Feshi Konusunda İstanbul Ticaret Üniversitesi İçin Tez Yazan Yerler

İş Akdinin Feshi Konusunda İstanbul Ticaret Üniversitesi İçin Tez Yazan Yerler

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin önemli özel eğitim kurumlarından biri olarak öğrencileri için sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi alanlarda yüksek lisans imkanı sağlamaktadır. Bu sayede iş hukuku gibi alanlarda yüksek lisans çalışmaları yapan öğrenciler, iş hukuku kapsamında işveren ile işçi arasındaki iş akdinin feshi durumundaki ayrıntıları inceleyerek hangi sebeplerle bu durumun gerçekleşeceğini konu alan tez çalışmaları hazırlamak istediklerinde firmamız İstanbul Ticaret Üniversitesi için tez yazan yerler konumunda bulunmaktadır.

İş Akdinin Feshi İle İlgili Tez Yazan Yerler

İş akdi; işçi ile işveren arasında işin başlangıcı noktasında oluşturulmuş bir sözleşmeyi ifade eder. Bu sözleşme kapsamında iş hukukuna uygun bir şekilde düzenlenmiş maddeler sayesinde hangi durumlarda işçinin tek taraflı fesih yapabileceği ve hangi durumlarda işverenin tek taraflı fesih gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. Bu konunun yüksek lisans öğrencileri tarafından tez olarak incelenmesi için hem iş hukukunun hem de birçok örneğin incelenmesi noktasında destek için firmamız tez yazan yerler olarak hizmet vermektedir.