Ankara Kent Mimarisi Hakkında Tez Hazırlama Merkezi

Tez hazırlama merkezleri, fiyatları, aşamaları, örnekleri, nasıl yapılır, yazdırma ve danışmanlık

Ankara Kent Mimarisi Hakkında Tez Hazırlama Merkezi

tez hazırlama merkezi

Ankara, cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türkiye’nin başkenti olarak resmi bir konuma gelirken, bu tarihten öncesinde de yaşam alanı olarak kullanılan bir bölge olması sebebiyle kentleşmiş ve gelişmiş bir yapıya sahiptir. Geçmiş dönemlerde tarih içerisinde gerek cumhuriyet tarihi ile birlikte ve ilerleyen dönemlerde günümüze kadar gelen mimari gelişmeler ile birlikte Ankara kent mimarisi farklı bir konuma ulaşmıştır. Genellikle eski dönem Ankara yapıları araştırıldığında, taş yapı ile inşa edilmiş yerler ve Ankara’nın çevre ilçelerinde ahşap ile inşa edilmiş evler görülmektedir.

İklim olarak bozkır yapısı içerisinde bulunan ve kurak bir iklime sahip olan Ankara’da kış aylarında soğuk yaz aylarında ise sıcak bir hava hakimdir. Bu hava koşullarına uygun bir şekilde ve kentin bürokratik ve resmi yapısına uygun bir şekilde inşaat çalışmaları gerçekleştirilirken özellikle Cumhuriyet Dönemi sonrasında yapılaşma çalışmaları şehrin daha yaygın bir noktasına doğru ulaşmıştır. Günümüzdeyse Ankara’da yapılan mimari çalışmalar, modern mimari çalışmalarına uygun olarak çok yüksek katlarda gökdelenlere kadar varmaktadır. Bu konu, Ankara üniversitelerinde veya farklı üniversitelerde mimarlık yüksek lisans çalışmaları gerçekleştiren öğrencilerin önemli bir alan olarak incelemesi için avantajlı durumdadır. Yüksek lisans öğrencileri, mimarlık konusunda Ankara’nın nasıl bir kent yapısına sahip olduğunu, Ankara’da geçmişten günümüze kadar inşa edilen yapıların mimari örneklerini inceleyerek bir tez çalışması hazırlamak istediklerinde firmamız tez hazırlama merkezi olarak hizmet vermektedir.

Ankara Mimarisi İçin Tez Hazırlama Merkezi

Mimarlık yüksek lisans öğretimi gören öğrenciler, Ankara’nın turistik bölgelerinden biri olan Hamamönü bölgesinde ve Ulucanlar bölgesinde araştırmalar sağladıktan sonra yeni yeni gelişmekte olan Batıkent, Mamak ve Pursaklar gibi bölgelerde gerçekleştirilen mimari çalışmaları karşılaştırabilirler. Bu sayede geçmişten günümüze kadar Ankara kent mimarisi konusunda nasıl bir değişimin elde edildiği ve bu değişimin pozitif yönde mi yoksa negatif yönde mi oluştuğunu ortaya çıkarabilirler. Bu sayede Ankara’da uygulanan mimari çalışmalar için bir kaynak elde edilmesi, öneriler oluşturulması ve sorunların çözülmesi mümkün hale gelirken, aynı zamanda da bir yüksek lisans mezuniyet tezi çalışması için sonuca varılır ve firmamızdan tez hazırlama merkezi olarak hizmet alınabilir.